کدام عینک آفتابی مناسب تر است ؟!

عینک‌های آفتابی نقش مهمی در “جذب اشعه‌ی ماوری بنفش” دارند. احمد میر شاهی متخصص چشم اظهار داشت: در میان عینک‌های آفتابی، عینک‌هایی را انتخاب کنید که از نظر جذب اشعه‌ی ماورای بنفش دارای درجه‌ی UV400 هستند.

 

عینک‌های آفتابی نقش مهمی در “جذب اشعه‌ی ماوری بنفش” دارند.
احمد میر شاهی متخصص چشم اظهار داشت: در میان عینک‌های آفتابی، عینک‌هایی را انتخاب کنید که از نظر جذب اشعه‌ی ماورای بنفش دارای درجه‌ی u7400 هستند.

وی ادامه داد: در انتخاب عینک‌های آفتابی، رنگ مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند ولی بهتر است از عینک‌هایی که شیشه‌ی تیره دارند استفاده شود.

وی افزود: توجه داشته باشید که عینک‌هایی که خریداری می‌کنید، سطح شیشه‌ی آن یکنواخت تیره باشد. چون عینک‌هایی که شیشه آن‌ها فقط قسمت بلایی‌شان تیره است، از قسمت روشن، اشعه‌ی ماورای بنفش توسط چشم جذب می‌شود.

وی در پایان افزود: برخی عینک‌ها سطح شیشه‌ای دارند و برخی دیگر پلاستیکی، آنچه توصیه می‌شود استفاده از عینک‌هایی است که سطح پلاستیکی دارد، چرا که در اثر ضربه ممکن است شیشه‌ی عینک‌های آفتابی به چشم صدمه‌های جدی وارد کند.